Masérské kurzy, školení, přednášky

Jak se přihlásit, postup platby, zrušení rezervace a další

Jak se přihlásit :

A. Přihlášení  on-line přímo na našich webových stránkách

 • rychlé, jednoduché, pohodlné, přesné, okamžitá aktivace Osobní karty
 • U Vámi vybraného kurzu (školení, přednášky) se přihlaste přes modré tlačítko Přihláška na kurz . Zde si v rezervačním formuláři (přihlášce) vyberte město a termín.

 • Můžete se také přihlásit v textu konkrétního kurzu (školení, přednášky) přímo přes Termíny v pravém modrém panelu. Zde vidíte aktuální vypsané termíny u konkrétních měst. Dále zde vidíte, zda je termín volný či obsazený. Termíny mohou být v přípravě a mohou se také dle zájmu nově vypisovat, sledujte proto prosím naše stránky
 • Vyplňte postupně Rezervační formulář (přihlášku), pokud jste nový student vyplňte také Registrační formulář.
 • Po on-line odeslání obdržíte okamžitě potvrzení o rezervaci (přihlášce) na Váš e-mail a přihláška se zobrazí ve Vaší Osobní kartě. Pokud jste nový student, obdržíte na Váš e-mail také potvrzení o registraci a vaše Osobní karta se poprvé zaktivuje. 

 

B. Přihlášení telefonicky 

 • on-line přihlášku vyplníme za Vás, připravte si prosím své osobní a kontaktní údaje

 •  on-line přihlášku vyplníme s Vámi, povedeme Vás krok za krokem, případně Vám rádi poradíme

Tel.:  +420 222 743 311, mobil: +420 608 983 377

Po - Pá : 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

 

Postup platby:

 

 • Po rezervaci na kurz nebo po rezervaci na školení uhraďte prosím do tří dnů povinnou zálohu 500 Kč. Místo na kurzu je Vám závazně zamluveno až po zaplacení této zálohy.
 • Nejpozději dva týdny před zahájením kurzu uhraďte prosím zbytek částky.
 • Můžete uhradit také rovnou celou částku. Sleva: Při platbě celé částky do 30 dnů před zahájením kurzu máte nárok na snížení Vaší ceny o 200 Kč. O  tuto částku (200 Kč) si při splnění daných podmínek sami prosím ponižte Vaši platbu.
 • Platby (zálohu+doplatek nebo celou částku) prosím proveďte vždy bankovním převodem na účet nebo složenkou na účet. Číslo účtu a Vaše platební údaje (variabilní symbol, specifický symbol, zprávu pro příjemce) obdržíte ihned po rezervaci na Váš e-mail, najdete je také ve své Osobní kartě - Info o platbě.
 • Je-li na kurzu volné místo a přihlásíte-li se těsně před termínem (týden a míň) konání kurzu uhraďte prosím rovnou celou částku a na kurz s sebou vezměte kopii dokladu o platbě .

 

Máte-li dotazy k platbě nebo Vám není něco zcela jasné, rádi Vám poradíme.

Tel.: +420 222 74 33 11, mobil: +420 608 983 377

Po - Pá : 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

 

Zrušení rezervace:

 •  Zrušení rezervace se řídí obchodními podmínkami a občanským zákoníkem.

 

 • Pokud účastník zruší svou účast v den konání kurzu nebo v průběhu kurzu nebo 14 dní před zahájením kurzu,  jeho platba za kurz  je nevratná. Pouze v případě vážných a nenadálých zdravotních nebo osobních důvodů lze po dohodě s kanceláří  již uhrazenou částku přesunout na jiný termín kurzu nebo na jiný kurz .

 

 • Pokud účastník zruší svou účast na kurzu více než 14 dní před zahájením kurzu, Vaší rezervaci zrušíme a vrátíme Vám do 14 dnů převodem na účet uhrazenou částku poníženou o zálohu (500 Kč). Tuto skutečnost je nám potřeba vždy oznámit telefonicky nebo písemně. Zaplacenou zálohu nebo i celou částku Vám ale můžeme po dohodě převést na jiný termín nebo na jiný kurz. V případě, že cena jiného kurzu je vyšší, rozdíl nám doplatíte, pokud je cena menší, rozdíl Vám uložíme na další využití.

 

Certifikát v cizím jazyce. 

Každý student po absolvování kurzu obdrží zdarma certifikát o absolvování kurzu v českém jazyce. Certifikát v cizím jazyce (anglicky nebo německy) není součástí kurzovného. Je zpoplatněn dle aktuálního ceníku - viz níže. V případě zájmu nám pošlete objednávku na email: info@eduspa.cz v dostatečném časovém předstihu (minimálně  dva týdny před konáním akce). Pro dodatečné objednání certifikátu v cizím jazyce a odeslání na Vaší adresu se účtuje cena za certifikát + balné a poštovné dle aktuálního ceníku - viz níže. Pokud nechcete platit za poštovné a balné, certifikát si můžete vyzvednout po předchozí  dohodě ve škole v Praze.

Platnost certifikátu v zahraničí ja vázána na obecně právní předpisy konkrétní země. Lze se jím prokázat v zahraničí - neznamená to však automaticky jeho uznání v plném rozsahu.

Aktuální cena (od 1.4.2022) certifikátu v cizím jazyce a za duplikát v českém jazyce je 180 Kč.

Balné a poštovné: 90 Kč.

Objednávky posílejte prosím na: info@eduspa.cz

 

Individuální plán při rekvalifikačním masérském kurzu:

Pro zájemce o rekvalifikační masérský kurz jsme schopni vytvořit individuální plán sestavený z víkendového a intenzivního typu studia (nebo jiné kombinace) za poplatek 1 500 Kč.

 

Osobní průkaz maséra

Pro absolventy rekvalifikačního masérského kurzu naší školy, kteří složily úspěšně autorizační zkoušku profesní kvalifikace, můžeme v případě zájmu vystavit osobní průkaz maséra za poplatek 390 Kč.  Průkaz obdržíte na zkoušce profesní kvalifikace. V případě odeslání na adresu účtujeme poštovné 90 Kč.

Podmínky absolvování rekvalifikačního kurzu přes úřad práce

V případě, že student řádně absolvuje kurz a složí závěrečnou zkoušku, pak bude administrativní poplatek (pokud byl zaplacený) vrácen zpět studentovi do 14 pracovních dnů, od obdržení platby od příslušného úřadu práce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   (Částka může být uschována jako kredit pro využití na další akce dle domluvy).

V případě, že student nesplnění podmínky a rekvalifikační kurz neabsolvuje anebo neabsolvuje či nesloží závěrečnou zkoušku, a to z důvodu na straně studenta, a tedy rekvalifikační kurz anebo zkouška nebudou uhrazeny příslušným úřadem práce, zavazuje se student zaplatit cenu nebo její část za rekvalifikační kurz a cenu za závěrečnou zkoušku do 15 dní od obdržení výzvy pořadatele kurzu; spolu s výzvou obdrží student i daňový doklad (fakturu) s platebními údaji. Pořadatel kurzu je povinen započítat administrativní poplatek do ceny kurzu a závěrečné zkoušky.

V případě, pokud student bude opakovat závěrečnou zkoušku a tuto nezaplatí příslušný úřad práce, je student povinen si tuto zkoušku zaplatit sám. Poplatek za opakování zkoušky je ve výši 3290,- Kč a je splatný před vykonáním opravné zkoušky na základě vystaveného daňového dokladu provozovatelem kurzu.

Certifikát IES

Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society, London (IES). Přehled škol zde. V případě, že byste měli zájem o certifikát IES, je potřeba ho u nás písemně objednat. Cena je 150 Euro.

Platnost certifikátu v zahraničí ja vázána na obecně právní předpisy konkrétní země. Lze se jím prokázat v zahraničí - neznamená to však automaticky jeho uznání v plném rozsahu.

 

Aplikace v praxi a oprávnění

Kurzy jsou určeny pro všechny, kteří mají o danou problematiku a témata zájem. Aplikaci dovedností, které se naučíte na jednotlivých kurzech, musí každý účastník kurzu zhodnotit v souladu s jeho znalostmi, dovednostmi, schopnostmi, v rozsahu jeho kompetence a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pro podnikatele se v těchto věcech obraťte na příslušnou instituci.

 

Všeobecné obchodní podmínky     Podmínky užití webového rozhraní     Reklamační řád    Reklamační protokol

 

Načítám data