Masérské kurzy, školení, přednášky

Reklamační protokol

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

(vyplní zákazník)
Firma/jméno a adresa objednatele:

 

 

IČ:
(a DIČ)

Kontaktní osoba:

Telefon/fax:

Mobil:

E-mail:

Poznámky:

Reklamovaná služba:


Datum uzavření smlouvy:
(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:


Podrobný popis závady:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

 

 

 

 

Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad uzavření smlouvy o poskytnutí služby.

 

 

 

 


Datum: __________________ Podpis objednatele: _______________________________________
(vyplní poskytovatel)
Datum přijetí reklamace:

 

Reklamaci vyřizuje:

 

Vyjádření poskytovatele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________ Podpis poskytovatele: _________________________________________

 

Obchodní podmínky platné od 21..6.2021

Načítám data