Masérské kurzy, školení, přednášky

Podmínky absolvování rekvalifikačního kurzu přes úřad práce

  • V případě, že student řádně absolvuje kurz a složí závěrečnou zkoušku, pak bude administrativní poplatek (pokud byl zaplacený) vrácen zpět studentovi do 14 pracovních dnů, od obdržení platby od příslušného úřadu práce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.    (Částka může být uschována jako kredit pro využití na další akce dle domluvy).
  • V případě, že student nesplní podmínky a rekvalifikační kurz neabsolvuje anebo neabsolvuje či nesloží závěrečnou zkoušku, a to z důvodu na straně studenta, a tedy rekvalifikační kurz anebo zkouška nebudou uhrazeny příslušným úřadem práce, zavazuje se student zaplatit cenu nebo její část za rekvalifikační kurz a cenu za závěrečnou zkoušku do 15 dní od obdržení výzvy pořadatele kurzu; spolu s výzvou obdrží student i daňový doklad (fakturu) s platebními údaji. Pořadatel kurzu je povinen započítat administrativní poplatek do ceny kurzu a závěrečné zkoušky.
  • V případě, pokud student bude opakovat závěrečnou zkoušku a tuto nezaplatí příslušný úřad práce, je student povinen si tuto zkoušku zaplatit sám. Poplatek za opakování zkoušky je ve výši 3290,- Kč a je splatný před vykonáním opravné zkoušky na základě vystaveného daňového dokladu provozovatelem kurzu.
Načítám data